Text Box: Kaupungin viheralueet ja 
ihmisten hyvinvointi
Suomen Akatemian rahoittama projekti no 211031

 

 

 

 

Tutkimuksen yhteydet muihin aihealueen hankkeisiin
(Links of the project with other research)

 

Kalevi Korpela

 

1)     COST E39 –hanke ”Terveyttä ja hyvinvointia metsästä” 2004-2007. Hankkeen www-sivut http://www.e39.com.ee/en/m-9/. Sivuilla nähtävänä mm. suomalaisen alan tutkimustilannetta kuvaava maaraportti.

 

Vähentynyt liikunta, kaupunkimaiseen elämäntapaan ja työtapoihin liittyvä stressi, ympäristösaasteet ja –uhat vaativat luontoympäristöjen tutkimista. Luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimusta on tehty ja tehdään melko paljon, mutta se on monesti paikallista tai monien eri alojen julkaisuissa hajallaan. Systemaattista arviointia, koontia tai vertailua ei ole. Tieto käytännöistä eri maissa olisi tärkeää. Näillä perustein COSTE39-hankkeen tarkoitus on lisätä tietoa puiden, metsien ja luontoympäristön vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen Euroopassa. Lisäksi kirjataan paikallisia käytäntöjä ja terveyspolitiikkoja. Tavoitteena on synnyttää metsä-, terveys-, ympäristö- ja sosiaalitieteiden tutkijoiden verkosto.

 

*    Mielenterveys, ruumiillisuus, fyysinen terveys.

Ø     Miten pitää yllä hyvinvointia terveessä väestössä? Tulokset liittyvät metsien suunnitteluun, hoitoon ja markkinointiin.

Ø     Miten suunnitella, hoitaa ja markkinoida metsiä kansalaisten mielenterveyden ja fyysisen terveyden näkökulmasta?

§        Health and the Experience of Nature

*    Metsätuotteet.

Ø     Mitä terveysvaikutteisia metsätuotteita on ja mitä ovat metsätuotteiden, esim. marjojen keräämisen, epäsuorat terveysvaikutukset liikunnan ja ryhmäilmiöiden kautta?

§        Forest Products & Environmental Services

*    Kulttuuriset ja terapeuttiset aspektit.

Ø     Mikä osuus metsillä ja luontoympäristöllä on hyvinvointi- ja terveysongelmien hoidossa ja terapiassa?

§        Therapeutical aspects & Environmental Education

*    Terveysvaikutusten arvioinnin parhaat käytännöt ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi metsäsuunnittelussa.

Ø     Miten arvioida hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja miten arvioida niiden taloudellista merkitystä metsäsuunnittelussa?

§        Economic Evaluation & Health Policies

*    Luontoympäristön ja metsien yhteys liikuntaan, hyvinvointiin ja sairauksien ehkäisyyn.

§        Promoting Physical Activity and Health through Urban Planning and Design

 

2)     VERTE - ympäristörakentamisen koulutus- ja tutkimuskeskus, Pitkäniemi
Toim. joht. Sakari Ermala, http://www.verte.fi
Tutkimus- ja aluesuunnittelussa yhteistyökumppani: Kalevi Korpela, TaY, psykol.lts

 

Takaisin